Even voorstellen

Ik ben Denise Heppe, vierdejaars geneeskunde en studentlid van de Universiteitsraad. In dit weblog vertel ik over mijn bezigheden in de raad. Momenteel is het spannend, want we zitten middenin een ophefmakende situatie over de studie Economie & Informatica…

De onderste steen boven?

11-02-09

Wind door mijn haren, regendruppels in het gezicht. Voorovergebogen op mijn fiets, die ik al zolang als we verbonden zijn niet uit de zwaarste versnelling krijg, probeer ik kernachtig op een rijtje te zetten wat er zoal mis ging. Was het de communicatie? Waren het de argumenten? Was het de afhandeling?

Ik ben onderweg naar een vergadering met mijn medestudenten van de Universiteitsraad. Waarin ik samen met elf andere studenten en twaalf personeelsleden alweer een half jaar zitting neem. Niet lang daarvoor stelden wij ons verkiesbaar en hebben de studenten van de EUR overtuigd op ons te stemmen. Als lid van de Universiteitsraad raak je actief betrokken bij de strategie en het beleid van de EUR. Veel minder droog dan het wellicht klinkt, werd ons al snel duidelijk…

Opheffen of opschorten

Al bij ons aantreden in september gingen de geruchten dat de studie Economie & Informatica zou worden opgeheven. Of opgeschort. Of misschien toch opgeheven? Niemand wist het.

Een maand later werd een en ander een stuk duidelijker; de decaan van de economische faculteit deed een verzoek tot opheffing van de studie E&I. Dat klonk ons als muziek in de oren, want dat betekende inspraak! Maar wees gerust, klonk het, het betreft alleen de bachelor, de masteropleidingen zullen blijven bestaan. Of in ieder geval één, of toch niet, maar die zal er wel op lijken.

Argumenten voor, argumenten tegen. Dit beloofde een pittig onderwerp te worden! Inhoudelijk: Was dit niet die studie met de uitstekende baangarantie? Beleidsmatig: hebben we niet juist een vijfjarenplan goedgekeurd dat streeft naar kleinschalig onderwijs en een zo breed mogelijk aanbod? Procedureel: één zomervakantie en deze kwestie is gedegen onderzocht? En hoe zat dat nu precies met het negatieve advies van de onderwijscommissie en de verdeeldheid van de faculteitsraad? Eh, faculteitsraad? Hebben wij daar een brief van ontvangen?

Voordelen

Er zijn ook voordelen te noemen van zo’n opheffing. Namelijk een verbetering van het informatica-onderwijs voor de opleiding Economie, zeker niet onnodig. En het delen van profijt met een grotere groep studenten. Bovendien scheelt het kosten, al blijft onduidelijk hoeveel precies…

Als lid van de Universiteitsraad wordt je geacht met een scherp oog naar het bestuur van de Universiteit te kijken en daar leent deze kwestie zich uitermate goed voor. Je leert kritische vragen te stellen en je positie bepalen in een discussie.

Bijna arriveer ik op de vergadering, ik ben erg benieuwd naar de mening van mijn medestudenten! Het is een bijzondere zaak en er lijken zeker wat onduidelijkheden te bestaan, maar willen wij de onderste steen boven?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               Vergaderen met medestudenten uit U-raad