Eerstejaars nog steeds aanwezig?

Slapeloze nachten voor de eerstejaarsstudenten in de maanden december en januari. Ze kregen namelijk te horen hoe ze er qua studie voor staan. Dit met het oog op het bindend studieadvies (minder dan 40 studiepunten betekent studie staken). Wie zit er in de gevarenzone?

Michelle van Hal (links) en Iris Geneugelijk, beiden eerstejaars Nederlands recht:

“Ja, ik heb een negatief studieadvies gekregen”, begint Michelle haar verhaal. “In oktober, nog voor de tentamens. Lachend: “En of nul uit nul studiepunten nou een slechte prestatie is. Waarschijnlijk was er iets fout gegaan bij de administratie. Begin januari kreeg namelijk nog eens een brief met dit keer een positieve vermelding. Logisch, want de afgelopen tentamens gingen goed.

En ook Iris kreeg in een e-mailtje haar positief advies. Het viel haar ook op dat erbij haar opleiding nog niet zoveel afvallers zijn. “In mijn projectgroep zitten twintig studenten, daarvan zijn er nu maar 2 of 3 gestopt.”

Joel Wobma, eerstejaars bedrijfskunde:

“Na de tentamens kreeg ik het advies ‘redelijk’ gemaild. Van de vier examens heb ik er twee gehaald, dus zo voelt het voor mij ook wel. Het nadeel is alleen dat dit ten koste van mijn zomervakantie gaat. Ik wil namelijk mijn propedeuse in één jaar halen. Zo kan ik vervolgens in mijn tweede jaar op uitwisseling naar Australië. Ik moet dus nog hard aan de bak. Wat betreft het bindend advies zelf; ik vind het wel een logische regel. Als je na een jaar hard leren geen veertig punten kunt halen, hoor je niet op deze universiteit thuis.”

Laura van Rie, eerstejaars bedrijfskunde:

“Ik heb drie van mijn vier tentamens gehaald. Mijn studieadvies luidde dan ook: goed. Of ik toch in spanning heb zitten wachten op het verlossende mailtje? Nee, ik heb gewoon geslapen. Maar toch zie ik bij mijn studie nu al veel afvallers. Misschien komt het ook door de stress of ze het wel halen. Zo’n bindend studieadvies legt veel druk op je prestaties. De één trekt dit wel, maar de ander blokkeert en presteert vervolgens onder zijn kunnen.”