Wanneer studenten met elkaar mogen overleggen over een kennisvraag, zullen ze die eerder goed beantwoorden. Bijzonder, wanneer je bedenkt dat niemand van de groep studenten de feitelijke kennis over de multiplechoicevraag in huis had.

Die opmerkelijke conclusie publiceerde een groep wetenschappers begin januari in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Overleg en discussie (peer instruction) leveren kennis op, mogelijk doordat concepten en begrippen daarna in zijn geheel beter worden begrepen, of omdat studenten de vermeende bollebozen volgen in hun antwoord. De resultaten gaven vooral ondersteuning voor de eerste verklaring.

De groep wetenschappers uit Colorado kon het effect van discussie onderzoeken door een vandaag courante lesmethode in Amerika: de professor zet het college af en toe stil voor een tentamenvraag. Die beantwoorden de studenten via een computer. Wanneer veel studenten een fout antwoord geven, weet de docent dat hij beter moet uitweiden over dit onderwerp. DR

Meer informatie