De Landelijke studentenvakbond (LSVb) is fel tegen de invoering van een ‘harde knip’. Dit voorstel van minister Plasterk betekent dat studenten geen mastervakken meer mogen volgen voor ze hun bachelordiploma hebben. Studievertraging en extra kosten liggen op de loer, aldus de LSVb. Daarom starten ze een petitie.

Diverse redenen worden aangehaald waarom de invoering van de harde knip slecht zou zijn voor studenten en het hoger onderwijs.

“Studenten dreigen massaal slachtoffer te worden van de harde knip. Deze regeling zou ervoor zorgen dat studenten die niet al hun bachelorvakken gehaald hebben, geen mastervakken meer mogen volgen. Dit betekent dat één gemist vak een jaar studievertraging op kan leveren; het brengt de kenniseconomie in gevaar en is een drastische inperking van de vrijheid, betrokkenheid en mobiliteit van studenten. Wij roepen alle Tweede Kamerleden dan ook op dit voorstel te verwerpen, om zo bij te dragen aan een volwaardig hoger onderwijs”, aldus de LSVb.

Minister Plasterk stelt deze harde knip voor omdat studenten bewuster moeten kiezen voor een master en niet automatisch zouden moeten kiezen voor een doorstroommaster. Hij vindt dat de bachelor en de master twee verschillende, losstaande opleidingen moeten zijn. Dat is immers waarvoor het bamasysteem mede is opgericht.

Een groep bezorgde studenten is een petitie gestart op geenhardeknip.nl Studenten die het eens zijn met de standpunten van de LSVb, en dus tegen de harde knip zijn, kunnen deze ondertekenen. MM