Minster Ronald Plasterk van Onderwijs stelt samen met minister van Financiën, Wouter Bos, een commissie in die gaat kijken naar het vermogensbeheer van onderwijsinstellingen in. Professor Henk Don van de EUR zal de commissie leiden.

De commissie is in het leven geroepen vanwege de toenemende belangstelling voor het vermogen van onderwijsinstellingen en de wens tot meer inzicht hierin. Vorige week werd bekend dat de Vrije Universiteit wellicht tien miljoen euro heeft verloren in een obligatie van de IJslandse bank Kaupthing. Die bank heeft te leiden onder de kredietcrisis en dreigt om te vallen. Domme pech, zei de VU tegen universiteitskrant Ad Valvas. OCW wil dit soort akkefietjes in de toekomst liever voorkomen en stelt daarom de commissie in.

Op basis van onder andere financiële gegevens zal de commissie een onderzoek uitvoeren naar het vermogensbeheer in alle onderwijssectoren. Ook gaat zij na wat een optimale financieringsstructuur zou kunnen zijn voor onderwijsinstellingen. Hierbij zal onder andere rekening gehouden worden met de financiële risico’s en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en onderwijsinstelling. Bron: HOP/ www.minocw.nl (website ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)