Studenten en medewerkers van de EUR kunnen zich vanaf 1 januari inschrijven bij een huisartsenpraktijk op de campus. Hiertoe heeft het College van Bestuur begin oktober besloten.

Sinds 2006 is het voor iedereen wettelijk verplicht om zich in te schrijven bij een huisarts in de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoofd studentenvoorzieningen Jos van Wollingen vertelt: “Het is voor onze internationale studenten van belang om een beroep te kunnen doen op huisartsenzorg. Zij zijn hier immers per definitie van verstoken. Het ontbreken van huisartsenzorg draagt bij aan een minder positieve score in de International Student Barometer.”

Het ontbreken van huisartsenzorg geldt ook voor studenten die van buiten Rotterdam hiernaartoe verhuizen. “De ervaring van studenten die zich wilden inschrijven als patiënt bij een huisarts in de wijk waar zij woonden wijst uit dat daar lang niet altijd de mogelijkheid toe bestond, waardoor zij slechts tegen betaling van het hogere passantentarief gebruik konden maken van huisartsenzorg”, aldus Van Wollingen.

Iedereen die in Rotterdam in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) staat, kan zich inschrijven bij de praktijk. Er is geen maximum aantal patiënten, want de formatie van de huisartsenpraktijk zal meeademen met het beroep dat op deze zorg wordt gedaan, zo is beloofd.

De huisarts zal op werkdagen van 08.00 tot 17.00 aanwezig zijn in gang 1 van het G-gebouw, ook tijdens de vakanties. MK