Minister Plasterk van OCW maakt te weinig geld vrij voor internationalisering, vinden universiteitenbond VSNU, wetenschapsfinancier NWO, de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, HBO-raad en landelijke studentenorganisaties.

Vorige week maakte de bewindsman bekend dat tot 2014 negentien miljoen euro extra beschikbaar komt voor internationalisering, bovenop de al eerder toegezegde 150 miljoen euro. Maar negentien miljoen erbij is “bij lange na niet voldoende”, melden de lobbyverenigingen in een gezamenlijke reactie. Bovendien vinden ze internationalisering een zaak voor het gehele kabinet, niet slechts voor één minister.

Plasterk wil bereiken dat in 2014 een op de vier Nederlandse studenten in het buitenland gaat studeren. Daarnaast moet ook het hoger onderwijs in Nederland internationaler worden. Het ‘veld’ steunt deze voornemens en is blij met de aangekondigde maatregelen, zoals beurzen voor buitenlandse studenten en medewerkers die naar Nederland komen, ondersteuning van internationale stages en meer geld voor Nederlandse studenten die buiten Europa gaan studeren.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) grijpt de internationaliseringsnota aan om nogmaals te fulmineren tegen de “harde knip” tussen bachelor en master. Door de invoering van de “harde knip” zullen studenten vaker afzien van een verblijf over de grens omdat ze bang zijn voor studievertraging, denkt de LSVb. Nu al ligt het aantal studenten dat naar het buitenland gaat, drie keer lager dan het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland komt studeren. HOP