De Universiteit Maastricht verleent beurzen aan goed presterende studenten. En de PvdA wil afgestudeerden die voor de klas gaan staan belonen door het totale collegegeld terug te betalen. Wat volgt?

De Universiteit Maastricht gaat aan de drie procent best presenterende studenten een beurs verlenen die gelijk is aan het collegegeld van één jaar, meldt nrc.next van 29 oktober. De regeling geldt vanaf collegejaar 2007-2008 voor alle eerstejaars van een bachelor- of masteropleiding. Met deze beurs wil de universiteit getalenteerde studenten aantrekken. Komende jaren zal de regeling ook voor de overige studiejaren ingevoerd worden.

Wie niet aan de Universiteit Maastricht studeert, kan wellicht een paar jaar voor de klas na het afstuderen. De PvdA oppert in het AD van 29 oktober namelijk om studenten hun collegegeld of studieschuld terug te betalen, als zij zich een paar jaar verdienstelijk maken als docent. Gisteren heeft de Tweede Kamer over de plannen gesproken, maar Minister Plasterk ziet weinig in het idee.