Enquête Student en Lenen

Erasmus Magazine hield begin oktober een enquête onder 136 studenten van de EUR om erachter te komen hoe zij denken over lenen bij de IB-Groep. Komen de uitkomsten overeen met de cijfers op landelijk niveau, of wijkt de EUR-student hier juist van af?

 

De laatste jaren zijn studenten steeds vaker en meer gaan lenen bij de IB-Groep. Zij doen dit om verschillende redenen. Landelijk noemt 70% van de lenende wo-studenten de gunstige leenvoorwaarden van de IB-groep als belangrijkste reden om te lenen. Op de EUR is deze motivatie juist het minst populair: maar 8,1% van de lenende studenten vindt dat de belangrijkste reden. Tegelijkertijd leent het grootste deel van de EUR-studenten om ‘lekker te kunnen leven’. Op landelijk niveau vinden studenten dit juist het minst belangrijk.

Leners             40,4%

Niet-leners       59,6%

Geslacht van de leners

Man     52,7%

Vrouw   47,3

Welk studiejaar?

Van de 41 eerstejaars leent    30,1%

Van de 13 tweedejaars leent   9,6%

Van de 17 derdejaars leent     12,5%

Van de 44 vierdejaars leent    32,4%

Waarom lenen studenten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Om minder te hoeven werken                             14%

Om hun ouders niet te belasten                          12,5%

Om lekker te kunnen leven                                21,3%

Om een stage of buitenlandverblijf te bekostigen  2,9%

Vanwege de gunstige leenvoorwaarden                 8,1%

Waarom lenen studenten niet? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Verdient genoeg geld met werken         31,1%

Krijgt geld van ouders                          30,4%

Wil geen schuld hebben na de studie    21,5%

Hoeveel wordt er gemiddeld geleend?     

100-200 euro     16,7%

200-300 euro     20,4%

300-400 euro     11,1%

Maximaal           51,9%

Woonsituatie van studenten?

Woont thuis en leent                 19,2%

Woont zelfstandig en leent         53,6%

Woont thuis en leent niet           80,8%

Woont zelfstandig en leent niet  46,4%

Hoeveel studenten staan rood?

Leners           25,5%

Niet-leners     8,6%

Gemiddelde inkomen van studenten?     

200-400 euro     29,4%

400-600 euro     25%

600-900 euro     25%

900-1200 euro   14%

> 1200 euro       6,6%

 

Waar geven studenten hun geld aan uit? (Meerdere antwoorden mogelijk)

                            Leners     Niet-leners

Boodschappen         52,7%     35,8%

Uitgaan                      60%     38,2%

Hobby                     25,4%     20,9%

Kleding                    34,5%     41,9%

Studie                     38,1%     28,3%

            

Van de leners zegt meer dan 16% iedere maand geld tekort te komen, dit is vier keer zoveel dan de niet-leners. Daarnaast houdt één op de tien van de leners er een zuinige levensstijl op na, tegen één op de vijf van de niet-leners. 40% Van de studenten die lenen zegt iedere maand makkelijk rond te komen, bij de studenten die niet lenen is dit meer dan de helft.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Hiermee kun je je aanmelden voor de EM nieuwsbrief. Je krijgt elke donderdag een mail met het belangrijkste nieuws van de week. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige editie.

    Vragen over de nieuwsbrief? Lees eerst onze veelgestelde vragen.