Erasmus Magazine hield begin oktober een enquête onder 136 studenten van de EUR om erachter te komen hoe zij denken over lenen bij de IB-Groep. Komen de uitkomsten overeen met de cijfers op landelijk niveau, of wijkt de EUR-student hier juist van af?

 

De laatste jaren zijn studenten steeds vaker en meer gaan lenen bij de IB-Groep. Zij doen dit om verschillende redenen. Landelijk noemt 70% van de lenende wo-studenten de gunstige leenvoorwaarden van de IB-groep als belangrijkste reden om te lenen. Op de EUR is deze motivatie juist het minst populair: maar 8,1% van de lenende studenten vindt dat de belangrijkste reden. Tegelijkertijd leent het grootste deel van de EUR-studenten om ‘lekker te kunnen leven’. Op landelijk niveau vinden studenten dit juist het minst belangrijk.

Leners             40,4%

Niet-leners       59,6%

Geslacht van de leners

Man     52,7%

Vrouw   47,3

Welk studiejaar?

Van de 41 eerstejaars leent    30,1%

Van de 13 tweedejaars leent   9,6%

Van de 17 derdejaars leent     12,5%

Van de 44 vierdejaars leent    32,4%

Waarom lenen studenten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Om minder te hoeven werken                             14%

Om hun ouders niet te belasten                          12,5%

Om lekker te kunnen leven                                21,3%

Om een stage of buitenlandverblijf te bekostigen  2,9%

Vanwege de gunstige leenvoorwaarden                 8,1%

Waarom lenen studenten niet? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Verdient genoeg geld met werken         31,1%

Krijgt geld van ouders                          30,4%

Wil geen schuld hebben na de studie    21,5%

Hoeveel wordt er gemiddeld geleend?     

100-200 euro     16,7%

200-300 euro     20,4%

300-400 euro     11,1%

Maximaal           51,9%

Woonsituatie van studenten?

Woont thuis en leent                 19,2%

Woont zelfstandig en leent         53,6%

Woont thuis en leent niet           80,8%

Woont zelfstandig en leent niet  46,4%

Hoeveel studenten staan rood?

Leners           25,5%

Niet-leners     8,6%

Gemiddelde inkomen van studenten?     

200-400 euro     29,4%

400-600 euro     25%

600-900 euro     25%

900-1200 euro   14%

> 1200 euro       6,6%

 

Waar geven studenten hun geld aan uit? (Meerdere antwoorden mogelijk)

                            Leners     Niet-leners

Boodschappen         52,7%     35,8%

Uitgaan                      60%     38,2%

Hobby                     25,4%     20,9%

Kleding                    34,5%     41,9%

Studie                     38,1%     28,3%

            

Van de leners zegt meer dan 16% iedere maand geld tekort te komen, dit is vier keer zoveel dan de niet-leners. Daarnaast houdt één op de tien van de leners er een zuinige levensstijl op na, tegen één op de vijf van de niet-leners. 40% Van de studenten die lenen zegt iedere maand makkelijk rond te komen, bij de studenten die niet lenen is dit meer dan de helft.