Uitgebreide uitslag enquete studenten en lenen

Enquête Student en Lening

Erasmus Magazine hield begin oktober een enquête onder 136 studenten van de EUR om erachter te komen hoe zij denken over lenen bij de IB-Groep. Komen de uitkomsten overeen met de cijfers op landelijk niveau, of wijkt de EUR-student hier juist van af?

De laatste jaren zijn studenten steeds vaker en meer gaan lenen bij de IB-Groep. Zij doen dit om verschillende redenen. Landelijk noemt 70% van de lenende wo-studenten de gunstige leenvoorwaarden van de IB-groep als belangrijkste reden om te lenen. Op de EUR is deze motivatie juist het minst populair: maar 8,1% van de lenende studenten vindt dat de belangrijkste reden. Tegelijkertijd leent het grootste deel van de EUR-studenten om ‘lekker te kunnen leven’. Op landelijk niveau vinden studenten dit juist het minst belangrijk.

Leners 40,4%
Niet-leners 59,6%
Geslacht van de leners

 
Man 52,7%
Vrouw 47,3
Welk studiejaar?

 
Van de 41 eerstejaars leent

30,1%

Van de 13 tweedejaars leent

9,6%

Van de 17 derdejaars leent

12,5%

Van de 44 vierdejaars leent

32,4%
Waarom lenen studenten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Om minder te hoeven werken 14%
Om hun ouders niet te belasten 12,5%
Om lekker te kunnen leven 21,3%
Om een stage of buitenlandverblijf te bekostigen 2,9%
Vanwege de gunstige leenvoorwaarden 8,1%

Waarom lenen studenten niet? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Verdient genoeg geld met werken 31,1%

Krijgt geld van ouders 30,4%
Wil geen schuld hebben na de studie 21,5%
Hoeveel wordt er gemiddeld geleend?  
100-200 euro 16,7%
200-300 euro 20,4%
300-400 euro 11,1%
Maximaal 51,9%
Woonsituatie van studenten?

 
Woont thuis en leent 19,2%
Woont zelfstandig en leent 53,6%
Woont thuis en leent niet 80,8%
Woont zelfstandig en leent niet 46,4%
Hoeveel studenten staan rood?

 
Leners 25,5%
Niet-leners 8,6%

Gemiddelde inkomen van studenten?  
200-400 euro 29,4%

400-600 euro 25%
600-900 euro 25%
900-1200 euro 14%
> 1200 euro 6,6%
Waar geven studenten hun geld aan uit? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Leners Niet-leners
Boodschappen 52,7% 35,8%
Uitgaan 60% 38,2%
Hobby 25,4% 20,9%
Kleding 34,5% 41,9%
Studie

38,1% 28,3%
     

Van de leners zegt meer dan 16% iedere maand geld tekort te komen, dit is vier keer zoveel dan de niet-leners. Daarnaast houdt één op de tien van de leners er een zuinige levensstijl op na, tegen één op de vijf van de niet-leners. 40% Van de studenten die lenen zegt iedere maand makkelijk rond te komen, bij de studenten die niet lenen is dit meer dan de helft.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Hiermee kun je je aanmelden voor de EM nieuwsbrief. Je krijgt elke donderdag een mail met het belangrijkste nieuws van de week. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige editie.

    Vragen over de nieuwsbrief? Lees eerst onze veelgestelde vragen.