Enquête Student en Lening

Erasmus Magazine hield begin oktober een enquête onder 136 studenten van de EUR om erachter te komen hoe zij denken over lenen bij de IB-Groep. Komen de uitkomsten overeen met de cijfers op landelijk niveau, of wijkt de EUR-student hier juist van af?

De laatste jaren zijn studenten steeds vaker en meer gaan lenen bij de IB-Groep. Zij doen dit om verschillende redenen. Landelijk noemt 70% van de lenende wo-studenten de gunstige leenvoorwaarden van de IB-groep als belangrijkste reden om te lenen. Op de EUR is deze motivatie juist het minst populair: maar 8,1% van de lenende studenten vindt dat de belangrijkste reden. Tegelijkertijd leent het grootste deel van de EUR-studenten om ‘lekker te kunnen leven’. Op landelijk niveau vinden studenten dit juist het minst belangrijk.

Leners 40,4%
Niet-leners 59,6%
Geslacht van de leners

 
Man 52,7%
Vrouw 47,3
Welk studiejaar?

 
Van de 41 eerstejaars leent

30,1%

Van de 13 tweedejaars leent

9,6%

Van de 17 derdejaars leent

12,5%

Van de 44 vierdejaars leent

32,4%
Waarom lenen studenten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Om minder te hoeven werken 14%
Om hun ouders niet te belasten 12,5%
Om lekker te kunnen leven 21,3%
Om een stage of buitenlandverblijf te bekostigen 2,9%
Vanwege de gunstige leenvoorwaarden 8,1%

Waarom lenen studenten niet? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Verdient genoeg geld met werken 31,1%

Krijgt geld van ouders 30,4%
Wil geen schuld hebben na de studie 21,5%
Hoeveel wordt er gemiddeld geleend?  
100-200 euro 16,7%
200-300 euro 20,4%
300-400 euro 11,1%
Maximaal 51,9%
Woonsituatie van studenten?

 
Woont thuis en leent 19,2%
Woont zelfstandig en leent 53,6%
Woont thuis en leent niet 80,8%
Woont zelfstandig en leent niet 46,4%
Hoeveel studenten staan rood?

 
Leners 25,5%
Niet-leners 8,6%

Gemiddelde inkomen van studenten?  
200-400 euro 29,4%

400-600 euro 25%
600-900 euro 25%
900-1200 euro 14%
> 1200 euro 6,6%
Waar geven studenten hun geld aan uit? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Leners Niet-leners
Boodschappen 52,7% 35,8%
Uitgaan 60% 38,2%
Hobby 25,4% 20,9%
Kleding 34,5% 41,9%
Studie

38,1% 28,3%
     

Van de leners zegt meer dan 16% iedere maand geld tekort te komen, dit is vier keer zoveel dan de niet-leners. Daarnaast houdt één op de tien van de leners er een zuinige levensstijl op na, tegen één op de vijf van de niet-leners. 40% Van de studenten die lenen zegt iedere maand makkelijk rond te komen, bij de studenten die niet lenen is dit meer dan de helft.