Niet VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda maar de Zwitserse jurist Jean-Marc Rapp is donderdagmorgen in Rotterdam met ruime meerderheid gekozen tot voorzitter van de Europese universiteitenkoepel EUA.

Rapp was zeven jaar lang rector van de gerenommeerde Universiteit van Lausanne en leidde de Zwitserse universiteitenvereniging gedurende vijf jaar. Bij de EUA was hij sinds september 2007 vice-voorzitter.

In de aanloop naar de verkiezing voorspelde Frans van Vught, bestuurslid van de EUA en voormalig rector van de Universiteit Twente, dat de mediterrane landen meer geneigd zouden zijn op de Franstalige Rapp te stemmen. Die voorspelling lijkt uitgekomen, al speelde daarnaast een rol dat Noorda het EUA-voorzitterschap wilde combineren met zijn werk voor de Nederlandse universiteiten.

Aan Transfer Magazine liet de huidige EUA-voorzitter Georg Winckler weten dat angst voor belangenverstrengeling een rol speelde bij het stemgedrag van de EUA-leden. Hun voorzitter kan wel tegelijkertijd rector zijn van een universiteit, maar het is ongebruikelijk dat hij meerdere instellingen vertegenwoordigt.

Sijbolt Noorda schrijft de overwinning van de Zwitser echter vooral toe aan diens bekendheid binnen de EUA. “Ik ben opgelucht dat ik nu meer tijd heb voor andere dingen.” HOP