Maandag 29 september

Einde vorige week werd ik – tot mijn complete verrassing – gevraagd deze week de weblog voor EM.Online te schrijven. De lezer zal evenzeer verrast zijn mij te lezen. Ik hoop dat beide partijen het prettig vinden tot en met de laatste dag van deze week.

Buiten dreigden vandaag de onweerswolken. Tot een fysiek onweer is het niet gekomen, maar de zwarte wolken vormden wel een pas-sende achtergrond voor de dramatische berichten over Fortis, Dexia, enz.

Een groot deel van de dag heb ik in mijn werkkamer in de UB door-gebracht met administratieve klussen, die horen bij een manage-mentfunctie. Bijzonder was het gezelschap van een schilder die het houtwerk in de verf zette. Omdat hij buiten en ik binnen zat, was communiceren alleen met gebaren mogelijk.

In het bestuursgebouw een gesprek gehad over de integratie van het Haagse Institute of Social Studies in de EUR. Goede weten-schappelijke informatievoorziening is ook voor hen van wezenlijk belang. Dus verken ik hoe de ISS-studenten en onderzoekers straks zullen kunnen werken met de door de Rotterdamse UB aangeboden informatiebronnen. Tot de vijf belangrijkste databases is de toegang al geregeld. Vandaag ben ik nagegaan wat er aan verdere dienst-verlening in hun richting mogelijk is.