De financiële crisis geeft vooralsnog geen problemen bij pensioenreus ABP. Medewerkers in het hoger onderwijs hoeven niet bang te zijn dat hun oudedagsvoorziening straks is verspeeld.

Natuurlijk, ook ABP heeft last van de storm op de financiële markten. “We hebben het niet makkelijk. Maar we beleggen niet alleen in aandelen”, zegt een woordvoerder. “Microkredieten doen het bijvoorbeeld uitstekend. En het rendement op investeringen in onroerende zaken is ook goed.”

De pensioenfondsen die in Nederland actief zijn, staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank. “En die eist van ons dat we alle pensioenen kunnen uitbetalen. Dan heb je reserves nodig om tegenslagen op te vangen. En die hebben we voldoende. We opereren niet als de snelle jongens die morgen in een nieuwe Ferrari door de stad willen rijden. Wij beleggen pensioengeld voor een periode van dertig tot veertig jaar. Over zo’n termijn heb je altijd mindere periodes, maar het middelt zich uit.”

ABP kan dus tegen een stootje. “We blijven er naar streven dat we de pensioenen in het hoger onderwijs de komende jaren gewoon kunnen aanpassen met een inflatiecorrectie. Als daar dit jaar niet genoeg geld voor is, compenseren we de uitgebleven correctie zodra we daarvoor weer voldoende buffers hebben. Veel hangt af van de cao’s die de komende tijd worden gesloten: loonstijgingen moeten we kunnen opvangen. Hoe meer loonmatiging, hoe eenvoudiger dat voor ons is.”

Op dit moment heeft ABP 230 miljard euro pensioengeld belegd voor de pensioenen van meer dan 2,6 miljoen Nederlanders. Het fonds beheert ook de oudedagsvoorziening van ambtenaren. HOP