De communicatie tussen universiteiten en studentenverenigingen kan beter, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

 

Om de samenwerking tussen universiteiten en studentenverenigingen optimaal te laten verlopen, zijn een gemeenschappelijk doel, onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen van belang. Volgens het rapport is de samenwerking al goed, maar kan geoptimaliseerd worden door continuïteit (betere overdracht), goede communicatie (vaker contact zoeken) en coördinatie. Verenigingen en universiteit moeten zich als gelijken gedragen en dat houdt in dat ze zich richten op elkaars behoeften in plaats van zich alleen te richten op eigen belangen.

De studentbestuurders vinden dat de onderwijsinstellingen onderschatten hoeveel tijd en energie het kost om een vereniging draaiende te houden. Bovendien zouden ze graag sterker bij de universiteit betrokken worden. Kijk daarom eens wat de gezamenlijke doelen van universiteiten en studentenverenigingen zijn, adviseert de LKvV. Als ze beide willen dat studenten zich ontwikkelen, dan kunnen ze misschien samenwerken.

 

Omgekeerd hebben de instellingen ook kritiek. De verenigingen zouden meer allochtonen en internationale studenten moeten werven. Bovendien moeten verenigingen ook meedenken, in plaats van alleen de vragende partij te zijn. HOP/LS