De universiteiten zijn boos en de studenten schamperen dat Plasterk zijn problemen over hun rug probeert op te lossen.

Voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU hekelt de daling van de onderwijsuitgaven per student. Hij noemt het “wrang” dat de universiteiten nog geen half jaar geleden ambitieuze inspanningsafspraken hebben gemaakt met de minister van OCW en desalniettemin volgend jaar minder geld krijgen. De VSNU is wel verheugd dat er aardgasbaten beschikbaar blijven voor onderzoek, maar betreurt het gebrek aan structurele financiering. Nederland investeert bij lange na geen drie procent van het BNP, wat volgens de Lissabon-doelstellingen in 2010 zou moeten gebeuren.

 

De studentenorganisaties ISO en LSVb reageren teleurgesteld op de onderwijsbegroting. Minister Plasterk heeft prachtige plannen met het hoger onderwijs, maar het mag vooral niet te veel kosten. LSVb-voorzitter Lisa Westerveld rekent voor dat het budget voor uitvalbestrijding per student neerkomt op een slordige 38 euro per student. En daarmee kom je er volgens haar niet. “Alleen met échte investeringen gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog. Van dit geld kan iedere student jaarlijks misschien een uurtje naar de studieadviseur.”

 

Ook Merel van Wanrooij van het ISO is nauwelijks onder de indruk van het hogeronderwijsbudget. Zij noemt de sector “een ondergeschoven kindje” dat niet de prioriteit krijgt dat het verdient. “Meevallers uit de studiefinanciering gaan naar de kinderopvang en extra investeringen voor leraren worden betaald door verhoging van het collegegeld”, stelt ze. Flinke verbeteringen in het hoger onderwijs zullen dus wel op zich laten wachten. En dat vindt ze jammer: “Plasterk moet alle zeilen bijzetten om het hoger onderwijs op peil te houden.” HOP