Prof. Max Sparreboom (overleden 2016)

Geschokt hebben we kennis genomen van het overlijden van onze voormalige decaan en collega, prof.dr. Max Sparreboom.

Max Sparreboom (Utrecht 1951) was van 1 januari 2001 tot maart 2006 decaan van de toenmalige Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen en hoogleraar op het gebied van het management van de geesteswetenschappen. Na zijn doctoraal Indische talen en culturen in Leiden, promoveerde hij daar in 1983 op het proefschrift Chariots in the Veda (uitgegeven in 1985 bij uitgeverij Brill). Hij was onder meer werkzaam bij de European Science Foundation in Straatsburg, de onderzoeksorganisatie NWO op het gebied van Geesteswetenschappen en het International Institute for Asian Studies. Sinds 1999 was hij ook directeur van de Stichting Praemium Erasmianum in Amsterdam, een functie die hij naast zijn decanaat vervulde.

Hoewel Max’ academische achtergrond gevormd was door de humaniora – het klassiek Sanskrit, Vedisch en Oud-Perzisch, de archeologie van het Midden-Oosten, en de godsdienstgeschiedenis van Zuid-Azië – ontwikkelde hij zich de laatste tien jaar tot een internationale expert in de voortplantingsbiologie van amfibieën.

Als decaan heeft Max een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze opleidingen en het onderzoek. Hij stimuleerde en ondersteunde de oprichting van twee onderzoekscentra: het interdisciplinaire Erasmus Center for Early Modern Studies en het Center for Historical Culture. Tijdens zijn decanaat werd gestart met de ontwikkeling van de Research Master in the Sociology of Culture, Media en the Arts, een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Sociologie (FSW), Kunst- en Cultuurwetenschappen en Media en Communicatie (ESHCC), en een nieuwe internationale bacheloropleiding op het gebied van Media en Communicatie (IBCoM).

Met veel inzet en op integere wijze gaf Max Sparreboom leiding aan de faculteit in een soms moeilijke periode. Als bestuurder vond hij de mening van staf en studenten zeer belangrijk. Zijn stijl werd gekenmerkt door een schijnbare afstandelijkheid. Maar wie met hem als decaan samenwerkte merkte al gauw zijn engagement voor de faculteit, zijn warme belangstelling voor mensen en zijn relativerende humor.

De Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) is Max zeer dankbaar, en wenst zijn partner en naasten veel sterkte.

Prof.dr. Dick Douwes
Decaan ESHCC