dr. Marian Hoeks

15 maart 1975 – 6 oktober 2015

Wij zijn diep getroffen door het verlies van onze geliefde collega Marian Hoeks. Marian raakte in maart van dit jaar als gevolg van een bacteriële infectie in een coma, waaruit zij niet meer is ontwaakt. Zij is slechts veertig jaar oud gewor­den.

Marian Hoeks koos voor de rechtswetenschap nadat zij de Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven had afgerond. In 2002 studeerde zij aan de Rijks­universiteit Leiden af in het notarieel recht, waarna ze de Beroepsopleiding notariaat voltooide. Sinds 1 januari 2004 was Marian verbonden aan Erasmus School of Law, eerst als docent-onderzoeker. In 2005 startte zij een promotietra­ject onder begeleiding van prof. Haak, dat zij in 2009 afrondde met de dissertatie ‘Multimodal Transport Law, The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods’, gepubliceerd door Kluwer Law International. Aansluitend werkte zij als universitair docent bij de sectie Handels- en Ondernemingsrecht en Financieel recht. Op 1 januari jl. werd Marian benoemd tot universitair hoofddocent. Zij was daarnaast onder meer programmadirecteur van de master Commercial & Company Law en lid van de faculteitsraad.

In haar werk als onderzoeker en docent wist Marian haar gedreven­heid en passie voor het recht goed te verbinden met haar creatieve inslag en gevoel voor design. Bovenal was zij een bijzonder dierbare collega, voor wie ondanks haar zware functie, het menselijke aspect heel belangrijk was. Haar vriendelijkheid, warmte en oprechte belangstelling voor eenieder maakten haar tot een zeer gewaardeerde en geliefde collega en docent.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar Marians echtgenoot Kees, haar kinderen Anna en Sarah, haar ouders en haar broer. Wij zullen Marian enorm missen.

 

Mede namens de naaste collega’s van Erasmus School of Law,

Prof. mr. Frank Smeele, voorzitter subsectie Handels- en Ondernemingsrecht

Prof. mr. Maarten Kroeze, voorzitter sectie Handels- en Ondernemingsrecht & Financieel recht

Prof. mr. dr. Suzan Stoter, decaan