Foto Corno van der Steen
Corno van der Steen

Met grote verslagenheid heeft het bestuursteam van Erasmus School of Economics kennis genomen van het overlijden van student Corno van der Steen op dinsdag 10 januari 2017.

Corno startte in het collegejaar 2014 met de opleiding Economie en Bedrijfseconomie en ondanks zijn ziekte, zette hij een prachtige prestatie neer door in zijn eerste bachelorjaar alle vakken te behalen. Ook gedurende zijn tweede jaar wist hij naar beste kunnen een groot deel van zijn vakken af te ronden. Helaas ging eind 2016 zijn gezondheid dermate achteruit dat de studievoortgang nagenoeg stil kwam te liggen.

Het bestuursteam wenst ouders, familie en Corno’s naaste studiegenoten veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.