foto Cihangir
In memoriam Cihangir Berkcan

Cihangir Berkcan was een zeer betrokken en gemotiveerde eerstejaarsstudent Rechtsgeleerdheid. Dit studiejaar hoopte hij niet alleen zijn eerste jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden, maar ook zijn diploma te behalen aan de Hogeschool Rotterdam.

Omdat Cihangir zich verder wilde ontwikkelen en in het verlangen om iets te betekenen voor de maatschappij, had hij besloten rechten te gaan studeren. Hij was een gemotiveerde student, vastbesloten om ook de studie Rechtsgeleerdheid tot een goed einde te brengen. Daarnaast was Cihangir actief lid van de juridische studievereniging JFR en nam hij enthousiast deel aan veel activiteiten.

Cihangir was een zeer sociaal mens, die velen inspireerde. Door de manier waarop Cihangir in het leven stond heeft hij veel anderen geraakt. “Hij was een meester in het geluk maken”, zoals een van zijn vrienden het verwoordde. Dat zijn leven zo plotseling tot een einde is gekomen, heeft veel studenten en docenten diep getroffen.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de familie en vrienden van Cihangir.

Suzan Stoter, decaan Erasmus School of Law
Fabian Amtenbrink, vicedecaan Erasmus School of Law