Pluralisme is een concept dat verschillende denkwijzen in de economie en kritisch denken omvat. Al in 1992 publiceerden prominente economen (waaronder Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen) een verontrustende verklaring in de American Economic Review. Ze vroegen om “Een nieuwe geest van pluriformiteit in de economie, met kritische gesprekken en tolerante communicatie tussen verschillende benaderingen. Een dergelijk pluralisme mag de strengheid niet ondermijnen; economie die zichzelf verplicht alle argumenten onder ogen te zien, zal een meer, niet minder, rigoureuze wetenschap zijn. ”