Deze reis van de Pilgrim Fathers wordt ook gezien als het begin van de stichting van de Verenigde Staten. Die tijd markeert mede het begin van een stroom van immigranten, die leidde tot de kolonisatie van gebiedsdelen van Native Americans. De ontwikkeling van Amerika kende oorlogen en pandemieën van onbedoeld meegebrachte, nieuwe infectieziekten. In de tijd van de Pilgrim Fathers kwam in Amerika ook het eerste schip aan met tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het is tot op de dag van vandaag een actueel thema (denk bijvoorbeeld aan de Black Lives Matter-beweging). Een globaliseringsgolf van de maatschappij, met alle voor- en nadelen van dien, was begonnen. Het Pilgrim Fathers verhaal – over een tijdlijn van 400 jaar gezien – is mede een drager van alle maatschappijontwikkelingen en bijbehorende thema’s.

De universiteiten waar deze gedenkwaardige reis begon – Leiden, Delft, Rotterdam (RUL, TUD en EUR) –  en Harvard (departments of History en History & Literature) waar de reis eindigde, roepen bij de herdenking van 400 jaar Thanksgiving hun studenten op hun visie te delen om, met deze 400 jaar wereldwijde ontwikkeling als referentiekader, de grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst aan te gaan.

400 jaar geleden

De Pilgrim Fathers wilden 400 jaar geleden een betere wereld scheppen waarin ruimte is voor vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving. Het schilderij van Robert Weir met daarop het vertrek van de Pilgrim Fathers met de Speedwell vanuit Delfshaven op 22 juli 1620, in opdracht van het Amerikaanse congres, hangt sinds 1843 als onderdeel van de Amerikaanse geschiedenis in de Rotunda van het Capitool. Hun reis kan ook worden gekenschetst als de eerste stap naar globalisering. De problemen van de huidige tijd: de coronacrisis, ongelijke welvaartsverdeling en klimaatverandering zijn direct terug te voeren op golven van globalisering. Globalisering heeft negatieve aspecten in zich en daar moeten we zeker bij stilstaan. Maar het biedt met de vele positieve aspecten ook kansen als we er op de goede wijze mee omgaan. Sterker nog: voor het oplossen van bovenstaande uitdagingen is een mondiale aanpak de enige oplossing, het zijn geweldige uitdagingen waar de universiteiten betekenend aan kunnen bijdragen.

Thanksgiving staat ook voor hoop; na de presidentsverkiezingen in november 2020 zoekt Joe Biden naar hernieuwde trans-Atlantische samenwerking. Bij de inauguratie van president Biden op 20 januari 2021 heeft de dichteres Amanda Gorman dat uitgestraald in haar prachtige gedicht ‘The Hill We Climb’. Dit is de aansprekende metafoor voor onze essays. Wat zien we op de top van ‘The Hill’ van onze wereld? Amanda Gorman laat zien dat ook in moeilijke tijden er nieuwe vergezichten zijn; of zoals ze zegt in de laatste zin van haar woordgedicht: “there is always light.” De belangrijke vraag is nu:

Hoe ziet de toekomst van globalisering eruit, als we zouden leren van 400 jaar Pilgrim Fathers Amerika?

Dit kan vanuit velerlei oogpunten worden bezien en alle disciplines spelen daarbij een rol. We nodigen daarom jou uit om je visie op bovenstaande vraag te geven en ontvangen graag jouw krachtige, kritische, Engelstalige essay van maximaal 1.000 woorden met een systematische blik op de uitdagingen van de toekomst. We ontvangen je bijdrage graag uiterlijk 25 oktober 2021 op e-mailadres [email protected]

De essaywedstrijd staat open voor alle studenten aan de universiteiten van Leiden, Delft, Erasmus (MC) en Harvard (met name de departments of History en History & Literature).

Prijs

Voucher voor een culturele reis vanaf een van de deelnemende Nederlandse universiteiten naar Harvard, Massachusetts – de Amerikaanse staat waar de reis van de Pelgrim Fathers eindigde of vice versa.

Ceremonie

De prijsuitreiking en de uitreiking van de beste essay(s) vindt plaats in de Oude of Pelgrimvaderskerk in Delfshaven, Rotterdam op 25 november 2021, Thanksgiving Day.

Criteria

Het essay:

 • is Engelstalig
 • gaat bij voorkeur uit van een origineel idee
 • is kritisch, urgent en heeft een duidelijke visie
 • is inclusief en verbindend

Jury

De jury bestaat ​​uit wetenschappers van de deelnemende universiteiten:

 • Prof. Dr. Wiep van Bunge (Geschiedenis van de Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Prof. Dr. Lex Burdorf (Publieke Gezondheid, Erasmus MC Rotterdam)
 • Prof. Dr. Amanda Claybaugh (Geschiedenis en Literatuur, Harvard University)
 • Prof. Dr. Frank van der Duijn Schouten (voorzitter van de jury, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Dr. Karwan Fatah-Black (Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden)
 • Prof. Dr. Ing. Carola Hein (Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis, Universiteit Delft)
 • Dr. Susan Lively (Amerikaanse Geschiedenis , Harvard University)
 • Prof. Dr. Marlou Schrover (Economische en Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden)

Organiserend comité

 • Prof. Dr. Harry Geerlings, EUR, Havenhoogleraar ESSB
 • Dr. Bart Kuipers EUR-UPT, Havenonderzoeker ESE
 • Mevr. Marjan van Schijndel, Stichting Vrienden van de Oude of Pelgrimvaderskerk
 • Dhr. Sicco B. De Vries, Stichting Historisch Delfshaven

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Harvard University (departments of History en History & Literature).