dirk_dunker

Hart en vaatziekten vormen wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Dat is voornamelijk het gevolg van een toename in ischaemische hartziekten, een verzameling van aandoeningen waarbij de doorbloeding van de hartspier verstoord raakt als gevolg van een vernauwing van een kransslagader. Dit laatste is veelal het gevolg van atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd. Risicofactoren voor atherosclerose zijn roken, hoog cholesterol, suikerziekte, hoge bloeddruk, en chronische nierschade. Deze risicofactoren veroorzaken niet alleen vernauwing van de grote bloedvaten, maar verstoren ook de functie van de kleine bloedvaten die essentieel zijn voor de regulatie van doorbloeding van de hartspier en voor de uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen. Recente bevindingen suggereren dat een verstoorde functie van kleine bloedvaten in toenemende mate bijdraagt aan hart- en vaatziekten. In deze lezing zal dieper ingegaan worden op deze nieuwe inzichten in het ontstaan van hart- en vaatziekten, op de onderliggende mechanismen en de mogelijke behandelingen daarvan.

Prof. dr. Dirk-Jan Duncker is hoogleraar Experimentele Cardiologie aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Daarnaast is hij bestuurslid van het Netherlands Heart Institute. Als hoogleraar houdt hij zich -naast onderwijs- bezig met laboratoriumgebonden onderzoek naar de mechanismen en de behandeling van hart- en vaatziekten, in het bijzonder van ischaemische hartziekten en hartfalen.

Meer informatie
Datum: 25 maart 2019
Tijd: 19.30, inloop vanaf 19.00
Locatie: Bistro Bar Binnenrotte, Hoogstraat 110, Rotterdam
Website: http://www.wetenschapscafe.nl