Marli-Huijer©chrisvanhouts

Maar wat betekent dat: jezelf verbeteren? En voor wie doe je dit eigenlijk, en waarom? Voor jezelf, of voor de maatschappij? En waarom willen we dit eigenlijk? Hoe is het functioneren van gezondheids- en fitnessapps het best te begrijpen: als een vorm van zelf-ontplooiing of als een vorm van disciplinering van buitenaf? Professor Huijer bespreekt aan de hand van drie filosofische stromingen hoe de rol van deze gezondsheidsapps uiteenlopend benaderd kan worden, hoe deze apps het huidige zelfbeeld vormgeven, en wat de alternatieven zijn.

Prof. dr. Marli Huijer is hoogleraar Publieksfilosofie aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze schreef boeken over vele onderwerpen, waaronder seksuele vrijheid, gender, ritme, en technologie.