In de huidige wereld, en zeker binnen de academie, spelen het aanleren van analytische vaardigheden en kritisch denkvermogen een belangrijke rol. Het probleem met analyse en kritiek is evenwel, dat het vormen van “koud denken” zijn en oefeningen in afstandelijkheid. Er zijn ook andere vormen van denken mogelijk, zoals ‘het loskloppend denken’, dat geen afstand neemt maar zich er in oefent aan meerdere perspectieven recht te doen. In deze aflevering van het Wetenschapscafé wordt aan de hand van diverse voorbeelden aangegeven hoe wij dit loskloppende denken zowel binnen de academie en binnen ons dagelijks leven kunnen beproeven.

Awee Prins doceert Fenomenologie & Hermeneutiek aan de EUR. Van 1999-2010 was hij opleidingsdirecteur van de Faculteit der Wijsbegeerte en van 2014-2018 Dean van de Erasmus Honours Academy. Hij werd bekend met zijn boek Uit verveling waarvan inmiddels de 9e druk is verschenen, en werkt sinds 2016 in diverse gremia aan zijn project ‘Bij broos leven hoort broos denken’. In 2017 verscheen zijn kinderboek De dag dat de zee weg was, met illustraties van Thé Tjong Khing.

Meer informatie
Datum: 29 april 2019
Tijd: 19.30, inloop vanaf 19.00
Locatie: Bistro Bar Binnenrotte, Hoogstraat 110, Rotterdam
Website: http://www.wetenschapscafe.nl