Prof. Dr. Majone Steketee is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich met name bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.