Aan de hand van 27 jaar geschiedenis in de kinderlongziekten zal Professor Tiddens in het Wetenschapscafé een aantal knelpunten in de huidige zorg voor chronisch zieke patiënten bespreken. Hij zal daarbij ingaan welke rol AI kan gaan spelen om deze knelpunten op te lossen. Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre AI in de jaren de rol van de arts gaat bepalen.

Na zijn artsexamen in 1985 volgde Harm Tiddens (1956) de opleiding tot kinderarts in Utrecht. In 1994 rondde hij zijn opleiding tot kinderlongarts af in het Erasmus MC-Sophia waar hij sindsdien als staflid werkt. In 1998 promoveerde hij op onderzoek naar de relatie tussen long structuur en longfunctie. Sinds 2007 heeft hij een honoraire aanstelling bij de afdeling radiologie waarmee hij samenwerkt aan de ontwikkeling van CT en MRI protocollen en beeld analyse technieken om longschade te meten. In 2009 werd hij benoemd tot Hoogleraar Kinderlongziekten. Hij is visiting professor aan de University of Western Australia en Ningxia University (China).

Gratis toegang.