In deze lezing zal Commodore van de Koninklijke Luchtmacht en hoogleraar Frans Osinga ons vertellen over de toekomst van oorlog. Want met het veranderende geopolitieke landschap, de opkomst van klimaatverandering, en nieuwe technologische ontwikkelingen zal de manier waarop oorlog wordt gevoerd kunnen veranderen. De mogelijkheden voor conflicten zijn in de toekomst legio: van oorlogen als gevolg van grondstoffen schaarste, tot grootschalige oorlogen tussen autonome drones. Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment, en wat kunnen we verwachten?

Frans Osinga is Commodore bij de Koninklijke Luchtmacht en hoogleraar oorlogsstudies aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Bovendien bekleedt hij een bijzondere leerstoel oorlogsstudies aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij treedt regelmatig op in de Nederlandse media om internationale militaire conflicten te duiden.

Meer informatie:

  • Datum: Woensdag 28 September
  • Tijd: 16.00 – 17.30 (Inloop: 15.45)
  • Locatie: Erasmus Paviljoen, Theater
  • Toegang: Gratis