Wie zijn de universiteits- en faculteitsraden?

De universiteits- en faculteitsraden vertegenwoordigen het belang van de EUR-gemeenschap. Leden van de Raad zijn bevoegd om toestemming te geven, advies te geven en op de hoogte te zijn van veel verschillende beleidslijnen en beslissingen die worden genomen aan de EUR. Een hoge participatiekwaliteit is cruciaal voor studenten en personeelsleden om goed vertegenwoordigd te zijn binnen Erasmus.

Ga voor meer informatie over de rol van de Universiteitsraad naar de website .