>>>Er is iets radicaal misgegaan in onze opvatting over wat een stad zou moeten zijn. De steden waar iedereen wil wonen, moeten schoon en veilig zijn, beschikken over efficiënte openbare diensten, worden ondersteund  door een dynamische economie, bieden culturele stimulering en doen ook  hun best om de maatschappelijke verschillen tussen ras, klasse en etniciteit te herstellen. Maar dit zijn niet de steden waarin we leven. De ‘gesloten stad’ – gescheiden, gereglementeerd en gecontroleerd – heeft zich verspreid van het mondiale noorden naar de exploderende stedelijke agglomeraties van het mondiale zuiden. Dominante vormen of stedelijke groei zijn monofunctioneel geworden, geïsoleerd in de ruimte en afgesloten van hun omgeving. De meest populaire vorm van woningbouw, wereldwijd, is de gated community.<<<

Tickets: €10,- (studenten € 6,-)