De Erasmus Universiteit over de actualiteit en het laatste academische onderzoek – dat is Studio Erasmus. Verrassend, prikkelend, maar altijd academisch verantwoord. Op dinsdag 21 januari 2021 worden de volgende interviews opgenomen:

  • Waar komt de angst voor vaccinatie vandaan? – Westerse landen maken zich klaar voor een grootste vaccinatiecampagne. Een overwinning van de wetenschap, werd het genoemd. Maar het verzet tegen een inenting groeit. Socioloog Josje ten Kate onderzoekt de drijfveren van vaccinatiesceptici.
  • Waarom voelen laagopgeleiden zich steeds minder vertegenwoordigt door politici? Kunnen de recente onrusten in de VS worden toegeschreven aan de groeiende kloof tussen burger en politiek en wat betekent het voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen? Socioloog Kjell Noordzij onderzocht politiek wantrouwen en vond oorzaken voor de groeiende tweedeling in de maatschappij.
  • Moet de lat hoger op de universiteit? – Er is veel kritiek op het bindend studieadvies, maar studenten presteren onder druk juist beter, blijkt uit onderzoek van onderwijswetenschapper Rob Kickert. Wat betekenen de uitkomsten van zijn promotieonderzoek voor het Nederlandse hoger onderwijs?
  • Hoe kan Rotterdam beter met haar ‘probleemwijken’ omgaan? – Minicollege van Frank van Steenbergen (DRIFT) over zijn onderzoek ‘Zonder marge, geen centrum: een pleidooi voor rechtvaardige transities’.

Studio Erasmus is een programma van de Erasmus Universiteit, in samenwerking met Studium Generale, Vers Beton en Theater Rotterdam. Presentatie: Geert Maarse.