Tevens is hij vice-voorzitter van het internationale Blockchain Ecosystem Network, wat zich toelegt op informeren over toepassingen van Blockchain technologie in alledaagse diensten. Blockchain zal een enorme impact hebben op de maatschappij.

In dit college zal hij een overzicht geven van de ontwikkeling en toepassing van blockchain. Daarnaast zal hij ook ingaan op Initial Coin Offering (ICO).

Aanmelden via: https://www.eur.nl/esaa/webformulieren/aanmeldformulier-capita-selecta-incl-symposium-29-juni