Tijdens dit symposium wordt er gekeken naar ervaringen van studenten met het onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie. Deze ervaringen worden gepresenteerd op basis van landelijk longitudinaal onderzoek bij Nederlandse universiteiten (gefinancierd door ZonMw). Daarnaast zullen studenten van het Interstedelijk Studenten Overleg en de Geneeskundestudent hun bevindingen uiteenzetten. Verder zullen best practices met betrekking tot studentenwelzijn en onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie worden gepresenteerd.

Tijdens het symposium is men in gesprek met docenten, studenten, onderwijskundigen en beleidsmakers over de volgende vragen:

  • Hoe hebben studenten het (online en fysiek) onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie ervaren?
  • Wat was de invloed van het onderwijsaanbod op welzijn en prestaties van studenten tijdens de COVID-19 pandemie?
  • Hoe kan online onderwijs in de toekomst zo interactief en motiverend mogelijk gemaakt worden?

Wanneer: 17 november 2022

Tijd: 10:00 – 14:30

Waar:  Erasmus Paviljoen, Campus Woudestein

Aanmelden: via de website van ESHPM

Taal: Nederlands