Verhalen uit het verleden spelen een belangrijke rol in de manier waarop steden worden waargenomen. Havensteden als Rotterdam zijn altijd al culturele overdrachtsplaatsen geweest en zijn getuige van een continue stroom van een grote verscheidenheid aan migranten. De afgelopen jaren laten een toenemende diversiteit zien in etnische en religieuze groepen, maar ook in de sociaaleconomische status van inwoners met een migratieachtergrond. Rotterdam herbergt zoveel ‘minderheidsmigranten’ dat het nu als een superdiverse stad wordt beschouwd. Dit superdiverse Rotterdam wordt op de proef gesteld om te laten zien hoe je een inclusieve stad kunt worden. Voor Paul van de Laar, hoogleraar geschiedenis aan de ESHCC, is de uitdaging om het Rotterdamse migratieverhaal uit het verleden te koppelen aan een inclusief verhaal van de hedendaagse stad. Hoe is dit doel te bereiken? Onderzoek heeft aangetoond dat muzikale betrokkenheid een positieve invloed heeft op sociale inclusie. Dit staat centraal in de Summer School.

Summer school is opgezet vanuit ervaringen van Mr. Dr. Emese von Bóné (Erasmus School of Law) met Recht en Opera/Musical. Samen met Professor Paul van de Laar (ESHCC) zullen de diverse aspecten van diversity getoond worden. Door de combinatie Opera/Musical en Recht komen dillema’s aan bod die te maken hebben met gelijkheid, diversiteit gebaseerd op een performance met de West Side Story als voorbeeld, waarin het gaat om diversiteit en inclusion maar waarin ook de sociale kwestie aan de orde komt en de economische omstandigheden. Tegenstellingen in de stad verbeeld in de kloof die diversiteit teweegbrengt. Vanouds een thema dat in kunst en cultuur aan bod komt. De West Side Story werd in 1961 in filmtheaters getoond. De film is gebaseerd op het toneelstuk van Arthur Laurents met de muziek van Leonard Bernstein. The West Side Story is gebaseerd op Romeo and Juliet van Shakespeare en Bellini’s Opera I Capuleti e I Montecchi (1830):

“West Side Story” portrays some of the problems our nation faces due to disparities in school funding, lack of equal educational and employment opportunities, and our willingness to turn our backs on countless children and their parents, most of whom are doing their best to make it with limited resources”.[1]

Voor wie?

De Summerschool is multidisciplinair en gratis toegankelijk. Deelname staat in principe open voor alle studenten (niet alleen van de EUR, maar die hebben wel voorrang). Workshops worden georganiseerd, studenten zullen een eigen narrative schrijven op het thema van de West Side Story, excursies naar het Wereldmuseum/Maritiem Museum in Rotterdam, citytour (met fiets of te voet) en social events. Aanmelding: Bij voorkeur kunnen zich studenten aanmelden van Bachelor 3/Master. Graag een korte motivatie sturen (met je naam, email, telefoonnummer, studiejaar en faculteit en waarom je wil mee doen): naar [email protected] en [email protected] voor 30 juni.

Programma

Studenten van de Summer School mogen de sessies voorzitten.

Donderdag: 26 Augustus

09.30-10.15 Paul van de Laar, Professor History of Rotterdam ESHCC, Rotterdam a superdiverse city.

10.15-11.00 Emese von Bόné, Assistant Professor Erasmus School of Law, The ‘West Side Story’ van Rotterdam in rechtshistorisch perspectief:  https://www.youtube.com/watch?v=YhSKk-cvblc

11.15-1200: Gijsbert Oonk, Professor Social History ESHCC, Constitution of ‘Utopia’: case studies over inclusion en diversity (dilemma-game).

Lunch

13.00-16.30: West Side Story/Workshop ♫♪♪♫♪♪♫♪♪

16.30: Campus: drinks en inclusive pastries van over heel de wereld.

Vrijdag 27 augustus: social, cultural, legal & economic aspects of the ‘Rotterdam’- West Side Story

09.30- 10.15: Robert Dur, Professor Economics of Incentives and Performance Erasmus School of Economics, Economische aspecten van inclusion and diversity toegepast op de arbeidsmarkt.

10.15-11.00: Ayla Ekiz, officier van justitie Rechtbank Rotterdam: case study Rotterdam.

11.00-11.45: Sigrid Hemels, Professor Taxation Erasmus School of Law: Inclusieve belasting of gender bias?

11.45-12.30: Wilma Franchimon, president van Codarts: De creatieve sector en de inclusive city.

Lunch

13.30-15.30 Arlon Luijten, artdirector Codarts: Setup West Side Story & narrative schrijven.

15.30-16.30 Scriptwriting over diversity in Rotterdam in the spirit of the West Side Story.

Inspiration: New York City (remake) “But I do think that young people in “New York today face different challenges. I think for West Side Story to matter, beyond being a period piece, it has to reflect the constant turmoil that shapes our lives here, now. Economic inequalities are far more extreme today than in the 1950s, and Manhattan is not as dominant in the vision of New York as it once was. Those physical and demographic changes might infuse a re-imagined current-day West Side Story placed in Jamaica, Queens or the South Bronx with young people trying to pay rent, find jobs, love and live boldly, in a wildly inequitable city.”

http://www.centernyc.org/love-and-death-on-the-streets-of-new-york-why-west-side-story-is-back

16.30-17.15 Poster-presentaties

Sluiting Summer School door de West Side Story/R’damHatten music band. ♫♪♪♫♪♪♫♪♪

Zaterdag 28 augustus: Excursies

10.00 Campus EUR: city tour (per fiets) in Rotterdam van Noord naar Zuid.

lunch

14.00 Excursie Wereldmuseum Rotterdam/Maritiem Museum Rotterdam.