Er zal een korte presentatie op hun kantoor plaatsvinden en daarna is er de kans om het distributiecentrum te bezoeken waar de voedselpercelen worden gemaakt. Plekken zijn zeer beperkt met slechts 15 plaatsen.

Let op: van studenten wordt verwacht dat zij hun eigen weg daar naartoe vinden. Zoals altijd staat dit open voor zowel Nederlandse als internationale studenten die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.