Thema van de rectoraatsoverdracht is Making the Most of Talent. De universiteit is een unieke verzamelplaats van talent. Maar hoe halen we het beste uit al dat talent? Hoe kunnen we onze getalenteerde studenten en onderzoekers faciliteren?

Zowel prof.dr. Pols als prof.dr. Engels gaan in op dit thema. Verder delen twee gastsprekers hun eigen visie op het benutten van talent, vanuit het perspectief van respectievelijk onderwijs en onderzoek.

Als afscheidscadeau heeft de universiteit het Huibert Pols Talent Fund ingesteld, dat jonge, talentvolle studenten en onderzoekers een steuntje in de rug geeft.

Aanmelden: via de website.

Gelieve om uiterlijk 15.15 plaats te nemen. De voertaal tijdens de plechtigheid is Engels.