In een steeds verder individualiserende en globaliserende wereld, kan het moeilijk zijn de grote hoeveelheid informatie te verwerken en feiten van fictie te onderscheiden. En dat kan soms vergaande gevolgen hebben zoals extreemrechts extremisme, terroristische aanslagen of vertrek naar bijvoorbeeld Syrië om het kalifaat te ondersteunen. Tijdens Radicalization and undermining the democracy gaat Jessica Sciarone onder meer in op waarom mensen deze stappen nemen. Hoe het kan dat ze ideeën voorstaan die soms rationeel tegen hun eigen belang in gaan. Welke onderliggende structuren in de maatschappij zijn hierbij belangrijk? Is er onvrede of speelt vooral het verlangen om ergens bij te horen een rol? En zijn deze polariserende groepen een gevaar voor de democratie?

Jessica Sciarone doet onderzoek aan de University of Washington naar gender en radicalisering met speciale interesse in extreemrechts. In haar onderzoek legt ze de nadruk op vrouwen die zich bij extremistische groepen aansluiten. Zijn hun beweegredenen anders dan bij mannen? Welke rol vervullen zij in dit soort organisaties? Sciarone heeft een achtergrond in Intelligence and International Security (King’s College London) en Security Management.

Meer informatie
Datum: donderdag 1 juni 2023
Tijd: 17:00-18:00 uur (inloop vanaf 16:50 uur)
Locatie: T3-39 (Mandeville Building)
Moderatie: Lenya Slierendrecht
Toegang: gratis

Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale