Volgens Van der Wal moeten we terug naar het verhaal dat aan de Europese manier van leven en denken ten grondslag ligt. Dat is het verhaal van een humaniteit waarbij vrije ontplooiing, gelijkwaardigheid en medemenselijkheid centraal staan.

Deze opvatting van humaniteit vertaalt zich in de instituties en levensvormen van de democratie: de rechtsstaat, de mensenrechten, en het Rijnlandse ondernemingsmodel. Deze kunnen alleen floreren wanneer ze doortrokken blijven van het bezielende Europese verhaal.

En het is nou precies de invulling van dit verhaal dat deze avond naar voren wordt gebracht, op een wijze die ongetwijfeld een interessante discussie op gang zal weten te brengen, en waarbij u ampel in de gelegenheid wordt gesteld te participeren.

Koo van der Wal studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde in Amsterdam en Göttingen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceert onder meer op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie en de milieufilosofie. 

Aanmelden via [email protected] of 010 4081195

Inloop vanaf 19:30

Toegang gratis

Locatie: Senaatszaal Erasmus Building