In zijn bekendste werk Lof der Zotheid (1509) stak Erasmus de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt. Hij correspondeerde met prominente tijdgenoten uit heel Europa, over uiteenlopende maatschappelijke en religieuze onderwerpen.

In zijn lezing concentreert Van Bunge zich op Erasmus’ briefwisseling uit de jaren 1530-1531. Erasmus is inmiddels oud en kwakkelt met zijn gezondheid. Hij moet zich verdedigen tegen de protestantse kritiek dat hij katholiek is gebleven en tegen de katholieken dat hij het vuur van de Reformatie aangestoken heeft. Manmoedig probeert hij zijn reputatie te beschermen en zijn integriteit te bewaren.

Informatie
Datum: 31 oktober
Tijd: 20.00-21.15
Locatie: Senaatszaal, Erasmus Universiteit
Entree: gratis