Het afgelopen jaar is geprobeerd de bijzondere bibliotheek van de familie Van Rijckevorsel te reconstrueren. Wat voor boeken zaten erin, welke onderwerpen, door wie zijn ze verzameld? Zowel Elie als zijn vader Huibert hielden van mooie boeken, en de bibliotheek bevat daarom ook vele oude en bijzondere drukken.

In de lezing zal bibliothecaris Roman Koot ingaan op de aard en totstandkoming van de Van Rijckevorsel bibliotheek en op het belang ervan voor het Rotterdamsch Leeskabinet. Uiteraard wordt de lezing rijkelijk voorzien van beeldmateriaal.