Thema 1: Personal and professional development

De Erasmus Universiteit vindt het belangrijk om te investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, bijvoorbeeld door eerste-generatie-studenten te ondersteunen en door studenten te stimuleren in het opstellen van persoonlijke doelen.

Thema 2: Investing in innovation capacity

Voor een goede kwaliteit van onderwijs zijn vaardige docenten nodig. Om docenten te professionaliseren wordt er onder andere geïnvesteerd in learning innovation teams en opleidingsprogramma’s voor docenten.

Thema 3: Investing in personal learning routes through online facilities

Met de nieuwe strategie wordt er meer geïnvesteerd in digitale leervormen. Onder andere door het onderwijs meer blended te maken en door het onderwijs af te stemmen op de individuele interesses, wensen en achtergronden van studenten.

Om je aan te melden, ga naar de site.