Sico van der Meer is als onderzoeker verbonden aan het Clingendael Instituut. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op niet-conventionele wapens, zoals massavernietigingswapens en cyberwapens vanuit een strategisch beleidsperspectief. Tevens heeft hij een speciale interesse met betrekking tot Noord-Korea en in het bijzonder de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea.

Het college zal worden gehouden op 13 maart 2018 tussen 15:00-16:00 in de Smitse.