Met elkaar denken de jongeren na over een antwoord op de vraag: Hoe gaan wij én onze omgeving om met (de gevolgen van) de coronacrisis? Dit doen ze aan de hand van de thema’s onderwijs, toekomstperspectief, woonsituatie, maatschappelijke ongelijkheid en mentale gezondheid

De gesprekken zullen resulteren in minstens drie adviezen die via de Rotterdamse jongerenraad Young010 worden aangeboden aan het stadsbestuur. Zij gaan hier vervolgens mee aan de slag.