Op het evenement worden twee lezingen gepresenteerd: een van Fleur Pierets en een van Sanne Koevoets. Daarnaast hebben we een panelgesprek met o.a. SCEDI, studenten van de Student Council Equity, Diversity and Inclusion, waar er wordt gericht op de positie en portrettering van vrouwen in kunst, media en maatschappij.

Fleur Pierets
Fleur Pierets is een bekroonde performancekunstenaar, schrijver, spreker en activist die in haar werk balanceert tussen fotografie en theorie, performance en non-fictie. Ze is gefascineerd door gender, identiteit en gemeenschap en vraagt zich af hoeveel van je karakter vastligt en hoeveel door de maatschappij wordt geconstrueerd.

In haar lezing zal Fleur meer vertellen over de portrettering en positionering van vrouwen in media, tv en literatuur en hoe iedereen een verschil kan maken. Ze zal dit verweven met haar persoonlijke ervaringen als kunstenaar en activist.

Spoken word
Een van de studenten houdt een spoken word over Women in Art.

Sanne Koevoets
Dr. Sanne Koevoets is Senior Lecturer in Intersectional Studies of Media and Culture aan het Erasmus University College en onderzoeker van Transformative Repair bij het DIT Platform aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Houdt Hollywoodcinema een ‘male gaze’ in stand? Hoe kunnen we spectatorship ontwikkelen en inzetten als een vorm van cultureel verzet? En waarom moeten we erkennen dat elke blik intersectioneel is? Sanne zal het concept van spectatorship gebruiken om te beargumenteren dat het publiek een belangrijke rol speelt in het vormen, reproduceren of ondermijnen van (normatieve) machtsverhoudingen.

Panel talk
In een panelgesprek met studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (o.a. met SCEDI, studenten van de Student Council Equity, Diversity and Inclusion), praten we over de positie en portrettering van vrouwen op onze universiteit, in de samenleving en in de kunst en media.

Concert Angie Stone
’s Avonds treedt de Amerikaanse zangeres Angie Stone op in de Doelen. Wij hebben een aantal kaarten voor het concert gereserveerd. Je kunt je kaart voor het concert vastleggen door hier te klikken. Let op: je moet het kaartje voor het concert zelf betalen (de rest van het programma is gratis) en er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Tijdschema

15:30 deuren open

16:00 programma

17:00 drinks and bites

20:15 concert Angie Stone (het programma in de middag is gratis; voor Angie Stone moet je zelf een kaartje kopen)

Heb je interesse om op 8 maart te komen? Laat het weten door een email te sturen naar [email protected]. Er wordt gerekend op je aanwezigheid als je laat weten dat je erbij bent.