Samen zullen we manieren gaan ontdekken voor verdere samenwerking, met als ultiem doel om een rijker begrip te ontwikkelen van sociaal ondernemerschap en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s.

Sociale ondernemingen combineren economische en sociale waardecreatie en worden door velen gezien als veelbelovende instrumenten om sociale innovatie te creëren bij het aanpakken van slechte maatschappelijke problemen. Toch bestaat er verwarring over het concept van sociale ondernemingen en sociale ondernemingen zijn er in vele soorten en maten. Wat ze allemaal gemeen hebben, is hun hybride karakter dat de institutionele logica van overheid, markt en samenleving vermengt. Deze hybriditeit is hun kracht, aangezien het synergie en innovatie stimuleert, maar ook hun zwakte, aangezien het leidt tot dubbelzinnigheid en verwarring.

Waarom dit online seminar?

Academisch onderzoek kan helpen om beter te begrijpen welke rol sociale ondernemingen kunnen spelen bij sociale innovatie en hoe deze rol wordt beïnvloed door hun hybriditeit. Terwijl het onderzoek naar sociaal ondernemen echter wordt gedaan door verschillende academische disciplines (bestuurskunde, transitiestudies, managementstudies, etc.), is deze kennis versnipperd. Academici uit verschillende vakgebieden zijn zich vaak niet bewust van elkaars activiteiten, waardoor kansen voor vruchtbare uitwisselingen en voor gezamenlijk en integraal onderzoek worden gemist.

Breng academici bij elkaar

Het doel van dit interactieve webinar is om academici die zich bezighouden met sociaal ondernemen en aanverwante onderwerpen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten samen te brengen om manieren te verkennen voor verdere samenwerking met als uiteindelijk doel een beter begrip van sociaal ondernemen, de kansen en risico’s ervan te ontwikkelen.

Klik hier om meer te lezen over dit evenement en om je aan te melden.