Hans Boutellier verklaart deze ontwikkeling uit de opkomst van sociale media en de erosie van omvattende levensbeschouwingen. Daardoor komt de zucht naar erkenning, ook wel thymos genoemd, versterkt naar boven. In de Westerse maatschappij staan marktdenken, efficiëntie en effectiviteit centraal zonder een overkoepelend verhaal. Veel mensen krijgen daarom het gevoel dat ze er niet bij horen en zoeken houvast in een identiteit. Hoe dit op te lossen? Boutellier zoekt het in het basale belang van wederkerigheid en een bezield geloof in de democratische rechtstaat.

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht aan de Vrije Universiteit en voorheen directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Over dit onderwerp schreef hij Het nieuwe westen, de identitaire strijd om de sociale verbeelding.

Kaarten voor de zaal en de livestream zijn hier te koop.