Discriminatie is een complex probleem en deze conferentie probeert aan te tonen hoe intersectionaliteit kan worden gebruikt als conceptueel kader om menselijke ervaringen in de sport te onderzoeken en te begrijpen. Volgens Lind (2010: 3) is intersectionaliteit “een veelzijdig perspectief dat de rijkdom erkent van de vele sociaal geconstrueerde identiteiten die ieder van ons combineren als een uniek individu”. Onze identiteitskenmerken geven dus mede vorm aan onze reizen, ervaringen en successen/falen in de sport en de samenleving. Anderson en Hill Collins (2010: 5) voegen daaraan toe: “Op elk moment kunnen ras, klasse of geslacht in het leven van een bepaalde persoon meer opvallen of betekenis hebben, maar ze overlappen elkaar en zijn cumulatief in hun effect op de ervaringen van mensen.” Deze conferentie wil dus onderzoeken hoe onze identiteitskenmerken, waaronder ‘ras’, etniciteit, klasse, geslacht, seksuele geaardheid en (dis)vermogen, functioneren binnen de sport.

Meer informatie