Dit roept cruciale vragen op: In een tijdperk waarin het vertrouwen in de overheid vaak beproefd wordt en maatschappelijke polarisatie op verschillende thema’s toeneemt, hoe kunnen we dan zorgen voor een diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid? Wat is er nodig om individuen niet alleen nu, maar ook in de toekomst, te motiveren zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken?

En cruciaal, hoe kan ieder van ons bijdragen aan het versterken van de veerkracht van onze samenleving? Het symposium streeft ernaar deze vragen te verkennen, met als doel niet alleen inzicht te bieden, maar ook te inspireren tot actie die leidt tot een veerkrachtigere gemeenschap.