conference-erasme-descartes-banner

Tijdens deze editie van de Erasmus-Descartes Conferentie ligt de focus op stedelijke vernieuwing.  De bouwsector is de grootste producent van afval en een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in stedelijke context. Het hergebruik van bouwmaterialen en de ontwikkeling van innovatieve materialen — een van de aspecten van de circulaire economie — bieden echter legio toekomstgerichte kansen in Europa.