Tegenwoordig deelt iedereen zijn leven op sociale media, maar hoe vaak denk je erover na  wat er met je gegevens gebeurt zodra deze op internet staan? Moeten we onze privacy opofferen om te genieten van de voordelen van een datagestuurde toekomst?

Tijdens Erasmus DataCon: The Future of Privacy gaan we diep in de wereld van data, privacy en cyberbeveiliging. We zullen de uitdagingen en kansen onderzoeken die gegevensverzameling biedt vanuit het perspectief van sociale media, bedrijven en overheden.

We hebben twee keynote-sprekers van internationale bedrijven uitgenodigd om te onderzoeken of data echt de ‘olie van de toekomst’ is en hoe de toekomst van sociale media er na 2020 uit zal zien.

Verder hebben we drie panelleden met ervaring en expertise in het veld uitgenodigd om de grens tussen privacy en beveiliging te benadrukken door te onderzoeken hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van gegevensprivacy.

Na het evenement organiseren we een netwerksessie waar je de gelegenheid krijgt om met de leidinggevenden van enkele van de grootste bedrijven ter wereld te praten.