Inclusive Countries

Jannelieke Aalstein, MSc Bestuurskunde aan ESSB en demissionair directeur van ActionAid, neemt ons mee in de strijd die het bedrijf voert voor sociale gelijkheid, gender gelijkheid en de strijd tegen armoede over de hele wereld. Vrouwen vormen de kern van het werk van ActionAid, aangezien zij nog steeds het zwaarst worden getroffen tijdens crises en het vaakst worden uitgesloten van besluitvorming en verandering. ActionAid moedigt vrouwelijk leiderschap aan en ondersteunt dappere mensen in ontwikkelingslanden om zelf voor hun rechten op te komen.

Inclusive Cities

Karen Klijnhout is PhD-kandidate aan het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Haar PhD-onderzoek richt zich op de stedelijke cultuur: van het verhaal van de stad tot de uitvoerende kunsten. Het is onderdeel van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Voordat ze haar intrede deed in de academische wereld werkte Karen in de Rotterdamse kunstwereld, als onder andere museumwacht, theaterdirecteur en beleidsadviseur. Haar reflectie op inclusiviteit en de stedelijke cultuur zijn geïnspireerd door haar werk in de culturele sector, haar onderzoek en andere academische inzichten.

Inclusive Companies

Anass Meziane is RSM alumnus en founder van Wrokko: de brug tussen bicultureel talent en werkgevers. De programma’s van Wrokko focussen op het verbeteren van de carrièreperspectieven van biculturele jongeren, en dragen daarmee bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Anass neemt ons mee in zijn wereld en bespreekt de uitdagingen waar biculturele jongeren en werkgevers voor staan en hoe Wrokko het verschil maakt.

Na de lezingen, die elk tussen de 10-15 minuten zullen duren, zullen alle  deelnemers meedoen aan een paneldiscussie en bespreken zij vragen vanuit het publiek. De interactieve lezing wordt geleid door Geert Maarse en is Engels gesproken.

Aanmelden kan hier.